Kategorie

Dostawa

Dostawa
Przy zamówieniach na kwotę powyżej 1000 zł dostawa gratis.
W przypadku pozostałych przesyłek koszt wyliczamy indywidualnie wg taryfikatora firmy kurierskiej. Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić, najlepiej w obecności kuriera, czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych.

Regulamin

REGULAMIN


Zamówienia
 
1. Zamówienia są składane poprzez przesłanie drogą internetową wypełnionego formularza z danymi osobowymi lub danymi firmy wraz z podaniem numeru telefonu.
 
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówienia. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Dane osobowe nie będą udostępniane do celów innych niż związane z realizacją zamówienia.
 
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
4. Po otrzymaniu zamówienia, potwierdzamy przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zawiera wyszczególnienie zamówionych towarów wraz z ich ceną, informację o ewentualnych kosztach przesyłki oraz dostępności towaru. Akceptacja potwierdzenia przez klienta stanowi ostateczne zamówienie. Po otrzymaniu zamówienia uzgadniamy z klientem sposób płatności i termin dostawy.
 
5. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe i w pierwszym gatunku.
 
6. Zamawiający może zawsze kontaktować się z pracownikami sklepu internetowego honda-kucza drogą mailową na adres czesci@kucza.com.pl lub pod numerem telefonu 693 965640. (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00).

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem dla właściciela sklepu internetowego honda-kucza do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

8. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Płatność

1. Płatność za towar następuje przelewem przed wysyłką na nasze konto w ING Bank Śląski podane w potwierdzeniu zamówienia lub za pobraniem gotówki przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Sklep internetowy honda-kucza prowadzony jest przez FPUH "Kucza" Henryk Kucza,  ul. Wodzisławska 54, 44-200 Rybnik, numer NIP: 642-000-40-77.


Dostawa
 
1. Towary, których łączna wartość przekracza 1.000 zł brutto wysyłane są bezpłatnie, jeżeli ich łączna waga nie przekracza 30 kg , a najdłuższy bok 150 cm. Nie dotyczy to towarów wysyłanych na palecie. Dostawa bezpłatna dotyczy zamówień, za które płatność dokonywana jest przelewem. W przypadku wyboru płatności za pobraniem opłata wynosi 35 zł.
 
2. Dostawa towarów o łącznej wartości mniejszej niż 1.000 zł brutto lub wadze bądź wymiarach większych od podanych w punkcie 1 są wysyłane na koszt zamawiającego. Po złożeniu zamówienia cena dostawy jest wyliczana na podstawie taryfikatora firmy kurierskiej (zależnie od wagi towaru, jego objętości i odległości do miejsca dostawy) i podawana do akceptacji zamawiającemu.
 
3. Dostawa obejmuje zdjęcie przesyłki z samochodu dostawczego, ale nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania.
 
4. Dostarczony towar należy sprawdzić w obecnośi kuriera po podpisaniu formularza odbioru. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne towaru zgłoszone po 7 dniach od otrzymania przesyłki nie będą uwzględniane.

5. Dostawa odnosi siewyłącznie do dostawy na terenie Polski. 

6. Standardowy termin dostawy wynosi od 1 do 30 dni. Dokładny termin dostawy podany zostanie zamawiającemu po złożeniu zamówienia.
 

Reklamacje
1. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenia reklamacyjne prosimy przesyłać drogą mailową na adres: czesci@kucza.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: FPUH "Kucza" Henryk Kucza,  ul. Wodzisławska 54, 44-200 Rybnik.


Odstąpienie od umowy
 
1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni, a po od 25/12/2014 w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia mu towaru zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a od 25/12/2014 zgodnie z Ustawą o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

2. Pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet może zostać zwrócony, jednak pod warunkiem, że konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na podstawie której nabył produkt. Odstąpienie takie może nastąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia konsumentowi towaru, co oznacza, że w ciągu 10 dni należy wysłać do sprzedawcy stosowne oświadczenie. Po 25 grudnia 2014 terni ten wydłuża się do 14 dni. 
Oswiadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą mailową na adres: czesci@kucza.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: FPUH "Kucza" Henryk Kucza,  ul. Wodzisławska 54, 44-200 Rybnik.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Konsument zwraca zakupiony produkt na własny koszt pod adres:
FPUH "Kucza" Henryk Kucza
ul. Wodzisławska 54
44-200 Rybnik

Wzór odstąpienia od umowy - pobierz.


Odbiór osobisty

1. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego klient potwierdzając zamówienie dokonuje rezerwacji wybranego produktu, który następnie zakupi w siedzibie sklepu. W tym przypadku umowa sprzedaży zarezerwowanych produktów zostanie zawarta w fizycznej siedzibie firmy. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z rezerwacji.